Dni Sapieżyńskie - 14 maja -145 rocznica urodzin

14-05-2012

14 maja to dzień urodzin naszego Patrona. W katedrze na Wawelu ks. Proboszcz odprawił Mszę św. o godz. 7.00 za spokój duszy założyciela i fundatora naszej parafii ks. kard. Adama Stefana, o którym pamiętać nakazał nam bł. Jan Paweł II.

Delegacja z naszego domu kultury z ks. Proboszczem i osobami pamiętającymi ks. kardynała złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem ks. Sapiehy przy ul. Franciszkańskiej