Covid-19 czerwona strefa

19-10-2020

W związku z utrzymującym się stanem epidemii COVID 19 i objęciem Krakowa tzw. „czerwoną strefą” informujemy, że Katolicki Dom Kultury kontynuuje swoją działalność z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

Utrzymane zostają także wcześniej wprowadzone zasady reżimu sanitarnego, tj. limity osób uczestniczących w zajęciach, obowiązek dezynfekcji, obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zajęć oraz podczas przebywania w placówce, zachowanie dystansu społecznego.