Komunikat I

28-03-2021

Szanowni Państwo, Uczestnicy zajęć KDK!

Informujemy, że w rozporządzeniu w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w niektórych placówkach oświatowych nie zostały wymienione placówki wychowania pozaszkolnego jaką jest Katolicki Dom Kultury.
Tym samym możemy nadal prowadzić zajęcia stacjonarne według wcześniejszego planu. Przerwa świąteczna trwa od 1 do 6 kwietnia.
W dalszym ciągu prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w Domu Kultury.
W przypadku ewentualnych zmian związanych z funkcjonowaniem placówki będziemy niezwłocznie informować poprzez stronę internetową oraz przez kanały mediów społecznościowych.