Konkurs fotograficzny "Bramy mojego miasta"

15-03-2011

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym 

"Bramy mojego miasta".

Kolejny raz zapraszamy do wędrówki przez nasze miasto z  aparatem. Inspiracją do twórczych działań niech będą bramy różnych obiektów, w których za pomocą aparatu odkryć można niezwykłą formę  i tajemnicę tych, którzy przez nią przechodzą.

Warunki uczestnictwa:

 •  w konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 10 – 19 lat
 •  prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:  dzieci ze szkół  podstawowych, gimnazjów i liceów.
 •  tematem konkursu są bramy różnych obiektów (kościoły, domy, kamienice, parki itp.)
 •  zdjęcia  wykonane w formacie 21 X 30 (A4) powinny być oprawione  w passe-partout
 •  każda praca powinna być czytelnie opisana wg wzoru: tytuł zdjęcia,  imię i nazwisko oraz wiek autora, numer telefonu, szkoła, ew. opiekun artystyczny.


Termin składania prac:

 •  prace należy składać do 30.04.2011r. w sekretariacie KDK ul.Bobrowskiego 6 
 • pon. – pt. godz.9.00 – 13.00
 • pon. – czw. 16.00 – 19.00  

Nagrody:

Organizatorzy przewidują dla laureatów dyplomy i nagrody rzeczowe.

Informacje dodatkowe:

 • laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu
 • organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania nagrodzonymi pracami – wystawy, publikacje, włączenie do zbiorów KDK,
 • prace, które nie będą spełniać warunków zawartych w regulaminie zostaną wyłączone spod oceny jury
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej.
 • Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 2 czerwca 2011 r.