Kardynał Adam Stefan Sapieha: człowiek, duszpasterz, mąż stanu

27-10-2011

W południe  27 października na placu przed bazyliką oo. Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej, nastąpiło uroczyste otwarcie ekspozycji „Kardynał Adam Stefan Sapieha: człowiek, duszpasterz, mąż stanu”, przygotowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Katolicki Dom Kultury im ks. kard. A. S. Sapiehy w Krakowie.

"Wystawa została przygotowana z okazji zbliżającej się rocznicy konsekracji księcia Adama Stefana Sapiehy na biskupa krakowskiego. Zainicjowana konsekracją czterdziestoletnia posługa kardynała Sapiehy na tronie św. Stanisława przypadła na okres niezwykle burzliwy w historii Polski: dwie wojny światowe, okupacja niemiecka, a następnie czasy komunistycznej dyktatury i zaledwie dwadzieścia lat działalności w wolnej Polsce. Do dziś dnia postać krakowskiego kardynała jest symbolem wierności i niezłomności, która sprostała próbie czasu.

Opracowana przez krakowski oddział IPN Wystawa „Kardynał Adam Stefan Sapieha: człowiek, duszpasterz, mąż stanu” prezentuje zdjęcia oraz dokumenty związane z osobą księcia metropolity krakowskiego Adama Sapiehy. Przedstawione zostały różne aspekty jego biografii, m.in. działalność społeczna i polityczna, aktywność duszpasterska na przestrzenie lat 1912–1951. Ponadto część ekspozycji ukazuje postać kardynała od strony prywatnej, w jego kontaktach z rodziną i bliskimi." (tekst za: IPN)

O godz. 17 w naszym domu kultury odbyło się spotkanie z krewnymi ks. kardynała Sapiehy. Pani Maria Osterwa Czekaj podarowała na naszą ekspozycję kilka cennych, rodzinnych pamiątek po naszym Patronie.

Następnie  historyk ks. prof. Józef Mareckimy wygłosił odczyt  pt. "Adam Stefan Sapieha wobec totalitaryzmów".

Ks. Proboszcz Józef Jończyk przybliżył historię powstania naszej parafii, domu parafialnego i dzisiejszego domu kultury. Parafia została erygowana, a kościół poświęcony Z inicjatywy i za pozwoleniem metropolity krakowskiego, księcia Adama Stefana Sapiehy. Znamienne jest, że wystawa zbiega się z 71 rocznicą poświęcenia naszego kościoła.

Spotkanie uświetnił koncert  muzyki dawnej w wykonaniu zespołu "Il Vento".