Miejsce przyjazne seniorom

15-12-2011

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że nasz dom kultury został uhonorowany certyfikatem "Miejsca przyjaznego seniorom".

24 maja br. Gmina Miejska Kraków oraz Województwo Małopolskie podpisały porozumienie o współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, tym samym uruchamiając I edycją akcji „Miejsce przyjazne seniorom”.

 

Głównym celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

 

Patronat nad akcją objęli Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa. Patronat medialny: Radio Kraków, Dziennik Polski, Telewizja Kraków,  dwutygodnik Kraków.Pl.

 

Organizatorami i realizatorami akcji są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Wydział Spraw Społecznych UMK /Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych/.

 

15 grudnia na uroczystej gali finałowej  certyfikaty otrzymały 24 firmy i instytucje, w tym nasz dom kultury.